Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

H70 och våra andra studier

AgeCap har unik tillgång till stora datamängder av olika karaktär. H70-studien är en central studie där ett stort antal forskare inom AgeCap är delaktiga. Här kan du läsa om den och några av våra andra studier.

Befolkningsstudierna i Göteborg

I EPINEP, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, undersöker vi hälsan hos äldre personer, vilka faktorer som påverkar hälsan samt hur den har förändrats över tid.
Studierna innehåller information om alla delar i våra liv som sociala nätverk, fysisk, psykisk och känslomässig hälsa, funktions- och tankeförmåga, personlighet, kostvanor, fysisk aktivitet och arbete.
Genom vår forskning har vi möjlighet att hitta riskfaktorer för till exempel demens och depression, vilket kan leda till förbättrade möjligheter att förebygga de här sjukdomarna. Vi försöker även hitta friskfaktorer som kan ligga till grund för rekommendationer om hur man lever ett hälsosammare liv, vilket ökar chansen för ett friskare åldrande.

Våra longitudinella studier innefattar representativa urval av äldre personer i Göteborg med uppföljningar på flera decennier. Studierna täcker unga äldre (H70), äldre (H85) och äldre äldre personer (95+). I Kvinnoundersökningen (KVUS) har kvinnor följts från medelåldern och upp i hög ålder och Sahlgrenska suicidstudier studerar riskfaktorer för suicidalt beteende hos personer som är 70 år och äldre. Här följer mer information om del olika studierna.

H70

I H70-studierna har 70-åringar födda vid olika årtal undersökts sedan 1971: 
1901-02 (973 personer),
1906-07 (1036 personer),
1911-12 (619 personer),
1922 (500 personer)
och 1930 (522).
Den senaste studien gjordes 2014-16 på 70-åringar födda 1944 (1203 personer). Kontinuerliga uppföljningar har skett från 75 års ålder och vissa kohorter har följts upp ända tills deltagarna är 100 år. Under hösten 2019 bjuds senaste gruppen 70-åringar in för 75-årsuppföljning.
H70-studien ger oss den unika möjligheten att jämföra hälsan hos 70-åringar födda i början av 1900-talet med jämngamla personer födda mer än fyra decennier senare.


H85

H85 startade 1986 då 962 85-åringar födda 1901-02 rekryterades. Dessa följdes sedan under 20 år. En ny studie av 85-åringar födda 1923-24 (571 personer) startade 2008 och den senaste gruppen 85-åringar födda 1930 (491 personer) undersöktes 2015-16. Uppföljningar har skett med 2-5 års mellanrum och den äldsta kohorten har följts upp till 103 års ålder. Under våren 2019 pågår 88-årsuppföljning av personer födda 1930.

95+

95-plus startade 1996 och fram till 2012 rekryterades totalt 950 personer. Denna studie är så vitt vi vet den största epidemiologiska studien i världen av personer över 95 år. Uppföljningar sker kontinuerligt med 1-2 års mellanrum. Våra äldsta deltagare undersöktes vid 109 års ålder.

Kvinnoundersökningen (KVUS) 

KVUS startade 1968 för att undersöka hälsan hos kvinnor innan, under och efter klimakteriet då 1467 kvinnor i åldern 38-60 rekryterades. Uppföljningar har gjorts 1974-75, 1981-82, 1992-93, 2000-2002, 2005-2006, 2009-11, 2015-16 och senast 2018-2019. KVUS ger oss möjlighet att undersöka hur faktorer i medelåldern påverkar hälsan upp i hög ålder.

Sahlgrenska suicidstudier

I Sahlgrenska suicidstudier som startade år 2000, studeras riskfaktorer för suicidalt beteende hos äldre. Här ingår förutom populationsstudier och registerstudier även kliniska studier.

Läs mer om befolkningsstudierna i Göteborg


Hälsa och pensionering i Sverige - HEARTS 

Att gå i pension och lämna arbetslivet är för de flesta en stor händelse då livet kan förändras helt från en dag till en annan. Hur hanterar vi denna förändring? I forskningsprogrammet HEARTS (”Health, Ageing and Retirement Transitions in Sweden”) undersöker vi pensioneringsprocessen, särskilt med avseende på hur man klarar och mår när man lämnar arbetslivet för en tillvaro som pensionär. Undersökningen baseras på en longitudinell design, vilket här innebär att vi årligen följer upp vad som hänt med ca. 6000 personer, som vid projektets start var 60-66 år. Forskningsprogrammet är finansierat av Forte.

För mer information om HEARTS

Tvillingstudien – OCTO Twin 

Vilken betydelse har våra gener för vårt åldrande. Tvillingstudien OCTO-Twin (”Origins of variance in the oldest old”), som startade redan 1991, syftar till att besvara frågor om ärftlighetens relativa betydelse för hälsa och funktion i högre ålder och om genetikens påverkan på olika aspekter av vårt fungerande ökar, minskar, eller är lika stor under den senare delen av vuxenlivet. I projektet ingår 702 tvillingar, varav 140 par med enäggstvillingar och 202 par med tvåäggstvillingar av samma kön som undersökts vid fem olika tillfällen med 2-års mellanrum. Projektet är finansierat av ”National Institute on Aging”, USA.

För mer information om tvillingprojektet


Panelundersökningen av åldrande och de äldre (PSAE)


Panel Survey of Ageing and the Elderly (PSAE) genomfördes 2002-2003 och 2010-2011 och kombinerar datamängder från ULF studierna (undersökning av levnadsförhållanden) och registerdata.
För mer information om PSAE: jpi-dataproject.eu
Tvillingstudie på äldre individer
Tvillingstudien "OCTO-twin" (origins of variance in the oldest old) startade 1991 och undersöker sambanden mellan genetiska faktorer och beteende.

För mer information om OCTO-twin


SOM-institutet

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har sedan 1986 undersökt opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. Fokus ligger på svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier. Basen för verksamheten är omfattande enkätundersökningar som görs på nationell och regional nivå i samarbete med forskare från flera olika fält och lärosäten. Den stora mängden insamlade data ger en unik möjlighet att förstå utvecklingen över tid i olika befolkningsgrupper, generationer och åldrande.

För mer information om SOM-institutet

 
Interventionsstudier för äldre personer 

Studierna ”Äldre personer i riskzon” för äldre hemma boende personer och ”Livslots Angered” för utlandsfödda äldre personer visar att det lönar sig att arbeta hälsofrämjande. Vårdkedjestudien visar att en sammanhängande vårdkedja genom en vård och stödsamordnare förbättrar vården för sköra äldre. ”Strukturerat omhändertagande av sköra äldre i svensk akutsjukvård – en randomiserad kontrollerad studie” är pågående på Sahlgrenska sjukhuset, som jämför effekterna av vård på geriatrisk avdelning och vård på en medicinsk avdelning. ”UserAge-Brukarmedverkan är en pågående studie i forskning om och med sköra äldre personer” för att utforska sköra äldres personers potential för, och utmaningar med, att involveras som partners i forskningsprocessen. Dessutom har FRESH tagit fram ett kort screeninginstrument för att identifiera sköra äldre personer med mest behov av insatser vilken är implementerad på akutmottagningar i akutmottagningen SU. Samarbete pågår för att validera detta instrument mot Clinical frailty scale.

För mer information om interventionsstudierna

 

Senaste H70-studien

En proband gör blocktestet som är en del av H70-studien.

Sidansvarig: Ragnhild Larsson & Pia Gudmundsson|Sidan uppdaterades: 2019-11-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?