Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskare om sin forskning

 


Rätten till särskilt boende

av Therese Bäckman

En del äldre uttrycker en önskan om att när ”tiden är rätt” få flytta till ett särskilt boende. Många har en förhoppning om att få känna sig trygga och omhändertagna. 1 kap. 2 § regeringsformen (1974:152) ger uttryck för vad som brukar kallas sociala rättigheter och av bestämmelsen framgår bland annat att det allmänna ska trygga rätten till bostad samt verka för social omsorg och trygghet och goda förutsättningar för hälsa.

Läs hela artikeln Äldre i Centrum nr 1/2018
 

 


Demografiska förändringar förr och nu - oroande, utmanande eller ny möjlighet?

av Ulrika Lagerlöf Nilsson

I dagens samhälle finns en föreställning om att den tid vi lever i nu är alldeles unik. Å ena sidan är det förvisso sant. Å andra sidan är vår tid och vårt samhälle präglat av föreställningar och idéer som inte verkar vara helt nya. De har funnits förut, men har kanske uttryckts på ett annat sätt. Det finns också en tanke idag, om att så som det är nu ska det också förbli. Men i alla tider har alla samhällen varit föränderliga – det är egentligen det enda som vi säkert kan veta. Och därmed förändras också vårt framtida samhälle. Hur förändringarna har bemötts och hanterats har dock skiftat i tid och rum.

Läs hela artikeln i Äldre i Centrum nr 4/2017


Språkliga symtom och tidig kognitiv funktionsnedsättning

av Dimitrios Kokkinakis & Kristina Lundholm Fors

Syftet med vår studie är att ta fram ny kunskap om subtila språkliga symtom som kan föregå demensutveckling, och hur de kan kännas igen i spontan talinteraktion. Studien ingår i det utökade AgeCap-centret och är finansierad med medel från Göteborgs universitet. Vi vill utvinna och analysera olika språkparametrar från retrospektiva data (se Materialavsnittet nedan), och bidra med ny kunskap om vilka språkliga drag som kan användas för att förutsäga vilka individer som befinner sig i riskzonen för att utveckla demens.

Läs hela artikeln i Äldre i Centrum nr 3/2017


 

Att blomstra trots sjukdom och funktionsnedsättning
 - en studie om resiliens bland de allra äldsta

med Hanna Falk & Kristin Falk

Inom en snar framtid kommer det att finnas fler personer äldre än 60 år än det finns yngre än 15 år. Dessa förskjutningar i åldersstrukturen ses i alla högindustrialiserade ekonomier och i de flesta utvecklingsländer. Vi ser idag att världens befolkning åldras och att takten i den demografiska förändringen varierar. I Sverige har hälsoutvecklingen under det senaste århundradet varit god, vilket bland annat visat sig genom en kraftigt ökad medellivslängd och allt fler friska levnadsår. Men i takt med stigande ålder, avtar successivt den enskildes reservkapacitet och funktionsförmågan reduceras på grund av att olika hälsoproblem uppstår.

Läs hela artikeln i
Äldre i Centrum nr 2/2017


Agedem - en ny forskargrupp om jämlikhet, demokrati och medier

med Maria Edström & Eva-Maria Svensson

Demokrati och in ytande är viktiga forskningsområden inom Göteborgs universitet. I det nya utvidgade AgeCap, centrum för åldrande och hälsa, ingår en grupp samhällsvetare och jurister som ska undersöka såväl mediebilder, digitala klyftor som självbestämmande i lagens mening, äldres möjligheter att påverka och utmaningar för välfärdssystemet.

Akronymen Agedem står för Ageing, Democracy, Equality & Media och samlar några av AgeCaps nya forskare engagerade i flera av de teman som ingår i AgeCaps multidisciplinära forskning. Här listar vi några av de frågeställningar och områden vi börjat arbeta med, tack vare Göteborgs universitets satsning på forskning om globala utmaningar (UGOT Challenges).

Läs hela artikeln i Äldre i Centrum nr 1/2017


 

Neurokemiska analyser för att studera åldrande och kapabilitet - går det?

av Kina Höglund

I vår grupp bedrivs forskning som syftar till att identifiera s.k. biomarkörer för sjukdomar i hjärnan, som t.ex. olika former av kognitiva sjukdomar, Parkinsons sjukdom eller multipel skleros. Många av dessa sjukdomar är starkt åldersrelaterade och med en åldrande befolkning finns ett stort behov av en fungerande behandling. Biomarkörer för att ställa diagnos och identifiera patienter som kommer att utveckla sjukdomen i en snabbare takt än andra tros vara en mycket viktig faktor för att lyckas. Men det finns också en möjlighet att vi genom att studera ett friskt åldrande kan lära oss ännu mer om dessa sjukdomar och den här artikeln försöker belysa det arbete vi gör inom AgeCap där åldrande och kapabilitet står i fokus.

AgeCap i Äldre i Centrum nr 4/2016.


 

Organisatorisk kapabilitet för fördröjd pensionering

Av Ewa Wikström, LEXLIV

 

Allt fler äldre i Sverige har lett till behov av ett förlängt arbetsliv och senare pensionering. Vilka förändringar behöver göras hos arbetsgivare och på arbetsplatser för att kunna möta behovet? Det ska forskare från Företagsekonomiska institutionen och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet studera i ett projekt som beviljats anslag från forskningsrådet Forte.

AgeCap i Äldre i Centrum nr 3/2016.


 

Att fatta beslut om vård och omsorg: nya utmaningar för de äldre och äldreomsorgen

 

Vård och omsorg för äldre utgör en betydande del av de svenska välfärdstjänsterna. Under de senaste åren har dock äldreomsorgen genomgått stora förändringar som berör många äldre personer, vilka dessutom kan befinna sig i utsatta och sårbara situationer. I projektet Deciage undersöker vi de olika val som äldre personer numera förväntas göra gällande sin egen service, vård och omsorg samt hur dessa kan påverka deras välmående och känsla av kontroll över sin situation. Projektet är ett samarbete mellan socialt arbete och psykologi, vilket innebär att forskningsansatsen är bred. Projektets datainsamling görs dels genom intervjuer med personal och äldre i kommunernas äldreomsorg och dels, genom insamlande av registerdata samt i experimentella studier med fokus på möjligheterna till att fatta beslut. 

AgeCap i Äldre i Centrum nr 2/2016


 

UGOT Challenge – nya tillskottet i ett utökat agecap

av Ingmar Skoog, föreståndare AgeCap & forskargruppsledare EPINEP

"Hur skall vi förbättra äldre personers kapabilitet i en åldrande värld?"

AgeCap i Äldre i Centrum nr 1/2016


 

Deltagarmedverkan – en utmaning i komplexa interventionsprojekt

av Synneve Dahlin-Ivanoff forskargruppsledare FRESH

Att bedriva forskning, där hälsofrämjande insatser skall utvärderas i syfte att erhålla vetenskapligt hållbar kunskap kring dess eventuella effekter, innebär flera utmaningar. Vi vill i denna presentation förutom utmaningarna också lyfta fram de erfarenheter av de möjligheter en deltagarorienterad ansats innebär i det komplexa sammanhang som kännetecknar såväl forskning som hälsosjukvård och äldreomsorg.

AgeCap i Äldre i Centrum nr 4/2015


 

Hur forskar man på kapabilitet?

Kapabilitet är individens förmåga att utföra handlingar för att nå mål som hen har anledning att värdesätta. Det övergripande syftet med agecap är att förstå kapabilitet under åldrandet och hos äldre personer. Men hur forskar man då på kapabilitet? Nedan ges svar från centrets forskargruppsledare. 

AgeCap i Äldre i Centrum nr 3/2015


 

AgeCap för ett gott och värdefullt åldrande

 

AgeCap – centrum för åldrande och hälsa är en Fortefinansierad centrumbildning vid Göteborgs universitet som startade år 2014 för att studera kapabilitet under åldrandet

AgeCap i Äldre i Centrum nr 2/2015


 

Sidansvarig: Ingmar Skoog & Pia Gudmundsson|Sidan uppdaterades: 2018-04-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?