Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Socialministern på besök hos AgeCap

Nyhet: 2018-02-08

 - Vid nästa sekelskifte kommer medellivslängden i Europa att vara 100 år. Och kanske är den första blivande 200-åringen redan född.

Så inledde Ingmar Skoog sin presentation av AgeCap när socialminister Annika Strandhäll och riksdagsledamot Anna Johansson den 18 januari var på besök. De fick en bred presentation av centrumets verksamhet där forskare från ett stort antal olika discipliner berättade om sitt arbete.

- De äldre blir allt friskare, nästan oavsett vad vi mäter, men tyvärr är åldrandet inte jämlikt; de som har en dålig start i livet får också som pensionärer en svårare situation än andra grupper. Våra studier visar också att dagens 70-åringar liknar 20-åringar på så sätt att de vill hinna göra väldigt mycket medan de ännu är vitala, något som fått stort genomslag i medierna. Fortfarande finns dock delar av samhället, bland annat inom arbetslivet, som ännu inte tagit till sig denna positiva bild, säger Ingmar Skoog, föreståndare för AgeCap (Centrum för åldrande och hälsa) samt professor i psykiatri och refererar till de långtidsstudier av äldre som görs vid Göteborgs universitet. Hit hör H70-studien där 70-åringars hälsa undersökts sedan 1971, samt studier av 85-åringar och personer över 95.

Skapa ett åldersmedvetet ledarskap

I och med den nya pensionsreformen förväntas vi arbeta längre, men vill arbetsgivare behålla äldre arbetstagare och är arbetsplatserna organiserade så att äldre kan arbeta vidare - och önskar de äldre verkligen arbeta längre?

- Det handlar om att skapa ett åldersmedvetet ledarskap som inte bara tar hänsyn till de äldre medarbetarnas behov utan verkar för att alla medarbetare, oavsett ålder, ska kunna uppnå sina mål, säger Eva Wikström, professor i management och organisation.

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, förklarade begreppet "värdeintegrerande omsorg" inom äldrevården där både medarbetare och vårdtagare ska må bra. Boo Johansson, professor i psykologi, berättade om ett forskningsprogram som tittar på övergången från arbetsliv till pensionering, något som det idag inte finns så mycket kunskap om.

Äldre intresserade av politik

Kvinnor röstar i högre grad än män, men just äldre kvinnor, över 80 år, hör till dem som röstar allra minst, förklarade Maria Solevid, universitetslektor i statsvetenskap.

- Ändå är äldre intresserade av politik och uppfattar exempelvis utbildningsfrågor som bland de viktigaste, precis som andra grupper gör. En viktig orsak till bristande politiskt engagemang verkar ensamhet vara. 

Journaliststudenter får äldrekompetens

Äldre är också underrepresenterade i media, berättade Maria Edström, universitetslektor på JMG (institutionen för journalistisk, medier och kommunikation).

- Medierna är fokuserade på ungdomlighet och riskerar spä på de fördomar om äldre som redan finns. På min institution håller jag därför på med en verktygslåda för journaliststudenter som ska ge dem äldrekompetens i sin utbildning.

Behålla oberoende genom personcentrerad vård

Vården är förstås viktig för äldre. Synneve Dahlin-Ivanoff, professor i arbetsterapi, berättade bland annat om ett projekt där sköra äldre kan behålla sitt oberoende i vardagen genom att få personcentrerad vård. 

- Det innebär att ett team av vårdpersonal tar sig an patienten vilket ger väldigt goda resultat.

Man skulle kunna tro att personcentrerad vård är dyr. Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, menade dock att det inte alls behöver vara så.

- Det kanske kostar mer initialt men om patienten exempelvis inte behöver göra så många återbesök blir behandlingen mer effektiv än annars, vilket innebär lägre kostnader. 

Tidig upptäckt av demens

Dimitrios Kokkinakis, forskare i språkvetenskaplig databehandling, förklarade att demens kan upptäckas tidigt i en persons tal och skrift, vilket innebär att inspelningar av patienters röster skulle kunna vara ett stöd i primärvården.

Och plack i hjärnan kan upptäckas tidigt, när det gäller Alzheimers sjukdom redan 20-30 år före sjukdomens utbrott, berättar Henrik Zetterberg, professor i neurokemi.

Överrepresentation av självmord

Margda Waern, professor i psykiatri, berättade att män över 85 år är överrepresenterade när det gäller självmord och att 20 procent av alla över 75 får antidepressiva medel. Sara Stendahl, professor i offentlig rätt, förklarade att även juridisk forskning är på gång inom AgeCap.

Viktig kunskap

Både Annika Strandhäll och Anna Johansson påpekade vikten av att ta tillvara äldres potential och förbättra deras situation i arbetslivet.

- Före jul kom ju en blocköverskridande pensionsöverenskommelse som jag är väldigt glad över, påminde Annika Strandhäll. Just den här sortens gränsöverskridande forskning, som pågår vid AgeCap, är av yttersta vikt för det fleråriga arbete som måste till för att förändra bilden av äldre och deras många möjligheter i arbetslivet. Därför har det varit väldigt betydelsefullt för oss att få göra detta besök.


 

Text: Eva Lundgren
Foto: Johan Wingborg

Detta är AgeCap

Centrum för åldrande och hälsa eller Center for Capability in Aging (AgecCap) är ett samarbete mellan 15 institutioner vid fem fakulteter vid Göteborgs universitet. Målet är att öka äldres kapabilitet, alltså förmåga att nå mål och göra saker de själva upplever som värdefulla. 

 

AV: Ragnhild Larsson

Sidansvarig: Ragnhild Larsson & Pia Gudmundsson|Sidan uppdaterades: 2017-06-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?